ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY - Rolnicze wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY
 
Rolnicze wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych
 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie zaprasza do współpracy rolników i inne osoby fizyczne lub prawne, które są zainteresowane rolniczym wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Jonkowie.
 
Osady są przekazywane do wykorzystania nieodpłatnie.
 
Właściwości fizyczne osadów umożliwiają stosowanie osadu na polu przy pomocy rozrzutnika.
 
W oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przy spełnieniu wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych - osady mogą być stosowane:
 1. w rolnictwie, rozumianym, jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,
 2. do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 3. do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 4. do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
 5. przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 
Komunalne osady ściekowe w celach wymienionych w pkt. 1, 2 i 3 mogą być stosowane bez konieczności uzyskania przez władającego gruntami zezwolenia lub rejestracji.
 
Zakazane jest stosowanie komunalnych osadów ściekowych:
 1. na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 2. na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody;
 3. w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków;
 4. na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych i bagiennych;
 5. na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem;
 6. na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu;
 7. na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10 %;
 8. na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych;
 9. na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w pkt 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami;
 10. na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności;
 11. na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych;
 12. na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym – w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów;
 13. na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki;
 14. na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.
 
Komunalne osady ściekowe powstające na oczyszczalni w Jonkowie są poddawane regularnym badaniom wykonywanym przez akredytowane laboratorium.
Wyniki potwierdzają, że osad jest bezpieczny sanitarnie i spełnia wszystkie warunki do rolniczego wykorzystania.
 
Wyniki badań potwierdzają, że osad posiada dobre parametry nawozowe, które powodują polepszenie standardów jakości ziemi.
 
Komunalne osady ściekowe bogate są w substancje organiczne i mineralne. Spełniają one wiele istotnych funkcji: regulują kwaśny odczyn gleb, umożliwiają zachowanie odpowiedniej struktury gleby oraz dostarczają roślinom substancji odżywczych oraz makro i mikroelementów.
 
Zakład Gospodarki Komunalnej zapewnia przeprowadzenie akredytowanych badań laboratoryjnych gruntów, na których będą zagospodarowane osady, a także dostawę osadu.
 
Odbierający osady zapewni odpowiednie zagospodarowanie osadu na nawożonym polu.
 
Warunki:
 1. Powierzchnia pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 1 ha.
 2. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane tylko poza okresem wzrostu i rozwoju roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi, rozumianym jako czas od siewu lub sadzenia do zbioru.
 3. Osad w zaplanowanej dawce należy równomiernie rozprowadzić po całej powierzchni gruntu i wymieszać z glebą nie później niż następnego dnia po ich przetransportowaniu.
 4. Komunalne osady ściekowe nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
 
 
Zainteresowanych właścicieli gruntów zapraszamy do zgłaszania się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie przy ul. Lipowej 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.  
 
 
Dodatkowych informacji udzielimy również pod nr tel. (89) 512 – 91 – 10, 516 – 063 – 587, e-mail:
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krupa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-05 14:52:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-05 14:53:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-05 14:53:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
135 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 14.02.2024 do 13.02.2027

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie informuje,
iż decyzją znak: GD.RZT.70.118.2023.OO.8 z dnia 30.01.2024 r.,
wydaną przez organ regulujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
została zatwierdzona Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Gminy Jonkowo na okres trzech lat.
 
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jonkowo
zostały opublikowane na BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 06.02.2024 r.,
w związku z powyższym wchodzą w życie z dniem 14.02.2024 r.
 
W załączeniu scan zatwierdzonej decyzji oraz treść taryfy dostępna cyfrowo.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krupa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-08 08:35:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-08 10:22:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-05 14:54:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
302 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zmianie godzin pracy ZGK w dniu 19.12.2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
INFORMACJA
 
Dnia 19.12.2023 (wtorek)
Zakład Gospodarki Komunalnej będzie czynny w godzinach
od 7:00 do 12:00
 
Za utrudnienia przepraszamy.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krupa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-07 13:04:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-07 13:04:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-07 13:04:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
458 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Awaria na ujęciu wody we Wrzesinie - 18.10.2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje o wystąpieniu awarii sterowania na ujęciu wody we Wrzesinie.
Trwają prace naprawcze.
Planowane przywrócenie sprawności ujęcia - godzina 22:00.
 
 
AKTUALIZACJA
 
W dniu 18.10.2023 r. będzie prowadzone intensywne płukanie sieci wodociągowej. Możliwe są spadki ciśnienia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krupa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-17 21:00:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-17 21:00:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-18 08:36:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
615 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie przydatności przydatności wody do spożycia w miejscowościach: Jonkowo, Mątki, Łomy, Giedajty, Warkały, Garzewko, Węgajty, Polejki i Różynka (gm. Świątki).

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krupa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-29 12:43:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-29 12:46:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-29 13:01:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1030 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie warunkowej przydatności przydatności wody do spożycia w miejscowościach: Jonkowo, Mątki, Łomy, Giedajty, Warkały, Garzewko, Węgajty, Polejki i Różynka (gm. Świątki).

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z wprowadzeniem warunkowej przydatności wody do spożycia na terenie miejscowości: Jonkowo, Warkały, Giedajty, Mątki, Łomy, Garzewko, Węgajty, Polejki oraz Różynka w gm. Świątki, Zakład Gospodarki Komunalnej podjął działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości wody w postaci intensywnego płukania sieci wodociągowej. Zostały pobrane kolejne próbki wody do badań. Oczekujemy na wyniki z laboratorium (3 dni robocze). Po uzyskaniu prawidłowych wyników zostaną one przesłane do PSSE w Olsztynie w celu wydania komunikatu wygaszającego.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krupa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-20 14:59:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-20 17:18:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-27 09:47:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1895 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zmianie godzin pracy Zakładu w dniu 14.08.2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
INFORMACJA
 
Dnia 14.08.2023 (poniedziałek)
 
Zakład Gospodarki Komunalnej będzie czynny w godzinach
od 7:00 do 12:00
 
 
Za utrudnienia przepraszamy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krupa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-08 13:35:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-08 13:35:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-08 13:35:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1690 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zmianie godzin pracy Zakładu w dniu 09.06.2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
INFORMACJA
 
Dnia 09.06.2023 (piątek)
 
Zakład Gospodarki Komunalnej będzie czynny w godzinach
od 7:00 do 12:00
 
 
Za utrudnienia przepraszamy.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krupa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-07 10:48:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-07 10:48:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-07 10:48:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1832 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Apel o oszczędzanie wody

Akapit nr 1 - brak tytułu

Apel o oszczędzanie wody
 
 
W związku z utrzymującym się długim okresem bezdeszczowym odnotowano ponadnormatywne pobory wody z wodociągów gminnych, które powodują spadki ciśnienia wody w sieciach.
 
 
Zwracam się z apelem do mieszkańców gminy o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody.
 
 
Proszę o powstrzymanie się od podlewania trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów
wodą z sieci wodociągowej w godzinach od 6:00 do 22:00.
 
 
Pozwoli to utrzymać odpowiednie ciśnienie wody do celów bytowych i uniknąć przerw w jej dostawach.
Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
 
Liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji.
 
Z poważaniem
Anna Krupa
p.o. Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krupa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-02 08:30:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-02 08:33:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-02 08:33:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1848 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji