ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o naborze na konserwatora

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie informuje, iż poszukuje osoby na stanowisko:
Konserwator urządzeń wodno – kanalizacyjnych
 
Warunki pracy:
 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 2. Miejsce wykonywania pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Lipowa 11, 11-042 Jonkowo.
 3. Rodzaj wykonywanej pracy: spisy wodomierzy u odbiorców, praca w terenie przy obsłudze sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych
Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie: średnie
 2. obywatelstwo polskie
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. minimum roczne doświadczenie w pracy,
 5. prawo jazdy kat. B
 6. praktyczna znajomość zagadnień monterskich i ślusarskich,
 7. dyspozycyjność, odpowiedzialność, terminowość, dokładność w realizacji powierzanych zadań umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
Wymagania dodatkowe:
 1. prawo jazdy kat. T
 2. uprawnienia elektryczne
 3. uprawnienia spawacza
 4. uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji (druk w załączeniu)
Termin i miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „Oferta zatrudnienia”, w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Lipowa 11, 11 – 042 Jonkowo lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Zakładu) w terminie do dnia 19.11.2021 r. do godziny 10:00.
 
Klauzula informacyjna dotycząca realizacji zdań związanych z procesem rekrutacji
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej (ul. Lipowa 11, 11-042 Jonkowo, tel. 895129110, )(dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: .
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) w celu rekrutacji do pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, ul. Lipowa 11, 11-042 Jonkowo.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 6. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Staszica 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krupa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-09 14:43:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-09 14:50:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-09 14:54:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2003 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »