ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Informacje o awariach i planowanych wyłączeniach wody