ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie.
 • Data publikacji strony internetowej: 2020-07-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 • • załączniki w postaci skanów dokumentów umieszczone przed 23 września 2020 roku w formacie .pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • • obrazy .jpg umieszczone przed 23 września 2020 roku mogą nie zawierać tekstu alternatywnego
Wyłączenia
 • • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Brózda.
 • E-mail:
 • Telefon: 895129110
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
 • Adres: ul. Lipowa 11 11-042 Jonkowo
 • E-mail:
 • Telefon: 895129110
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
 1. Wejście do Zakładu znajduje się od szczytu budynku z prawej strony, biuro Zakładu znajduje się na pierwszym piętrze.
 2. Na piętro biura prowadzą schody, brak windy.
 3. Parking przy Zakładzie dla interesantów posiada wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 5. Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, osoby mające problem z poruszaniem się, chcąc załatwić sprawę powinny telefonicznie zgłosić się do pracownika, celem obsłużenia przed budynkiem
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. 
 8. W budynku i jego otoczeniu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krupa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-28 10:56:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-28 10:57:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-30 14:04:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1832 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »