ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej RODO] informujemy, iż:
 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie,  ul. Lipowa 11, 11-042 Jonkowo, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, co oznacza, że odpowiada za bezpieczne oraz zgodne z umową i obowiązującymi przepisami ich wykorzystanie.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail – .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. lit. c RODO), takiego jak np.: wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
- wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych;
- wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji;
- wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
- wykonania zadań realizowanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy; realizację działań reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych;
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
- podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. dostawcom oprogramowania, serwisantom komputerowym);
- podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych a podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do  zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Zakładowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów zbierania danych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krupa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-14 15:51:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-14 15:52:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-14 15:52:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »